Sro Thiên Điểu Map 100 Only Asia


Thông Tin Server:

- Map 100.
- Race: Only China.
- Item: D10 SOX.
- Ghost skill: Delay 15 giây.
- Giới hạn: 6h xanh 1h cam. Không bug, không reset time.
- Limit: 6 ac/pc. 12 ac/IP. 2 ac Job/pc. Anti 2 Job.
- Giới hạn Item: Max +12 chưa LKD 2+.
- Level 65 lên Tete. Uot hàng ngoài thành mất hàng. Không có ngựa thồ.
- Trade 3 thành Trường An - Đôn Hoàng - Hoà Điền.
- Cấm Trade đêm: 00:00:01 > 08:00:00 hằng ngày.
- Server không bán đơn dược phân ly, trừ tà.
- Server không gacha. Đồ D5>D9 bán Shop giữa thành Đôn Hoàng. Đồ D7, D8 +7, D9 SOM+5 chỉ số 100%(DCN là có 100%).
- Server không có Boss. Quest có exp = 0 (Làm nhiệm vụ cũng không có Exp).
- Đồ cuối: D10
- Rate Archemy: 1>4 100%, 4>5 70%, 5>6 50%, 6>7 30%, 7>8 20%, 8>9 7%, 9>10 2%, 10>11 1%, 11>12 1%. Max +12 chưa LKD 2+. Yêu cầu có Bột may mắn.
- Rate Nasrun: 1>5 100%, 5>6 70%, 6>7 100%, 7>8 40%. Max +8. Yêu cầu có Bột may mắn Cấp 1.
- Quái vật 91>100 bên Samakand.
- 1 số loại quái sẽ được tụm lại nhằm cung cấp những điều kiện train tốt nhất.
- Server có tích hợp auto ăn sát thương, hấp thụ, bóng bay.
- Auto trong game với những chức năng khá xịn xò. Có cả Lure quái nên không cần unibot.
- Hệ thống Anti 2 Job, Thông báo kill Job, PVP, Đập đồ +8 trở lên, Auto BSC. bla.... bla......

Open Server:
- 1 đống HP MP
- Set D6 SUN +7 Blue.
- Level 50.
- 999999999 Gift Silk